Thực hiện hướng dẫn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc thực hiện quy định khám sức khỏe của Bộ Y tế, hướng dẫn về chủ đề hoạt động của Công đoàn VNPT năm 2017 “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”. Đẩy mạnh các hoạt động huấn luyện, cải thiện điều kiện làm việc tại đơn vị; theo kế hoạch khám sức khỏe định kỳ năm 2017 của VNPT Thái Nguyên, trong 2 ngày từ ngày 11-12 tháng 3 năm 2017 Viễn thông Thái Nguyên, Trung tâm Kinh doanh VNPT-Thái Nguyên tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% CBCNV.
Ngày 4 tháng 3 năm 2017, Nữ công Viễn thông Thái Nguyên, Trung tâm Kinh doanh VNPT Thái Nguyên tổ chức gặp mặt Nữ CBCNV nhân dịp kỷ niệm 8-3.
Sáng ngày 15/3/2017, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, dẫn đầu là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã đến kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ tại VNPT.
Sáng ngày 14/03/2017, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, ông José Carvalho da Rocha - Bộ trưởng Bộ Viễn thông và CNTT Angola đã đến thăm nhà máy điện tử số 2 của VNPT Technology tại khu công nghệ cao Hòa Lạc.