VNPT Thái Nguyên

Trụ sở: Số 10 đường Cách Mạng Tháng 8, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 0280.800126
Fax: 800126