VNPT THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2017

02-01-2017 16:43:51 GMT+7
|

Sáng ngày 09/1/2017, VNPT Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017.

      Nhằm đánh giá kết quả hoạch động sản xuất kinh doanh năm 2016 đồng thời triển khai hoạch năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Viễn thông Thái Nguyên và Trung tâm Kinh doanh VNPT-Thái Nguyên phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2017.

       Năm 2016 VNPT Thái Nguyên đảm bảo duy trì ổn định hệ thống thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Chính quyền và các sự kiện lớn của tỉnh. Quản lý, khai thác hiệu quả mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ hội nghị truyền hình từ Trung ương đến Tỉnh đến huyện và triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin của Chính phủ, các Bộ, ban, ngành; Đảm bảo tốt cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, phục vụ thành công các phiên Truyền hình hội nghị của Trung ương, của các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn. Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp. Triển khai có hiệu quả và duy trì ổn định mạng VNPT-Wifi cho Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Nguyên tổ chức thành công các buổi truyền hình trực tiếp, các sự kiện, lễ hội lớn của tỉnh...

       Với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể CBCNV trên tất cả các mặt công tác, năm 2016, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông công nhận Tập thể lao động xuất sắc và tặng Cờ thi đua cho Viễn thông Thái Nguyên và Trung tâm Kinh doanh VNPT-Thái Nguyên;

         Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tặng cờ thi đua cho: TT Điều hành Thông tin, TT Viễn thông Sông Công, TT Viễn thông TP Thái Nguyên, Phòng Bán hàng khu vực Định Hóa; Tặng Bằng khen cho phòng Bán hàng Khu vực Võ Nhai và Phú Bình;

Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua cho TT Công nghệ Thông tin;

        Công đoàn Viễn thông Thái Nguyên được tặng Bằng khen của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Công đoàn Trung tâm Kinh doanh VNPT-Thái Nguyên được tặng Giấy khen của Công đoàn Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông- VNPT Vinaphone.

 

           Một số hình ảnh tại Hội nghị

Đồng chí Nhữ Văn Tâm, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh Thái Nguyên trao Cờ thi đua của Bộ TT&TT cho Trung tâm Công nghệ Thông tin, VNPT Thái Nguyên.

Đồng chí Tô Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trao Cờ thi đua của Tập đoàn cho Viễn thông Thái Nguyên và Trung tâm Kinh doanh VNPT-Thái Nguyên

 

Đồng chí Tô Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, UV BTV Công đoàn Bưu chính Viễn thông VN, trao Bằng khen của Công đoàn TT&TT Việt Nam cho Công đoàn Viễn thông Thái Nguyên.

 

Đồng chí Tô Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT trao Cờ thi đua của Tập đoàn cho: Trung tâm Điều hành Thông tin, Trung tâm Viễn thông Sông Công, Trung tâm Viễn thông TP Thái Nguyên và Phòng Bán hàng khu vực Định Hóa.

        Đồng chí Tô Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT Tặng Bằng khen của Tập đoàn cho Phòng Bán hàng Khu vực Võ Nhai và Phú Bình;