VIỄN THÔNG THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017

02-01-2017 17:18:53 GMT+7
|

Chiều ngày 09 tháng 01 năm 2017, Viễn thông Thái Nguyên long trọng tổ chức Hội nghị Đại biểu Người Lao động năm 2017.

Tại hội nghị đã kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị Người lao động năm 2016 và dự thảo các mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, các nội dung sửa đổi quy chế nội bộ năm 2017. Hội nghị đã phân công các nhóm chuẩn bị các nội dung thảo luận theo các chủ đề và đại diện nhóm thuyết trình, Hội nghị tiến hành bầu thành viên đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ; Bầu Ban Thanh tra nhân dân, tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng; bỏ phiếu giới thiệu cán bộ kế cận các chức danh phục vụ công tác quy hoạch cán bộ.

     Hội nghị thông qua các nội dung sửa đổi quy chế, những nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 và đã giao cho đồng chí Giám đốc và đồng chí Chủ tịch Công đoàn Viễn thông Thái Nguyên phối hợp triển khai các biện pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Hội nghị người lao động Viễn thông Thái Nguyên năm 2017 đề ra.

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Đại diện VNPT địa bàn, Giám đốc VNPT Thái Nguyên giới thiệu Bản đồ chiến lược.

Đại diện các nhóm giới thiệu bản đồ chiến lược VNPT Thái Nguyên theo từng chủ đề.