TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN SƠ KẾT TRIỂN KHAI THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỀ VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

02-01-2017 18:03:07 GMT+7
|

Ngày 10 tháng 01 năm 2017 tại Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết triển khai Thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông và Công nghệ Thông tin giai đoạn 2014-2020.

      Dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, các Sở, Ban, Ngành liên quan, Lãnh đạo UBND huyện Đồng Hỷ, Lãnh đạo Viễn thông Thái Nguyên, Trung tâm kinh doanh VNPT Thái Nguyên.

      Các Đại biểu dự hội nghị đã xem Clip giới thiệu bộ sản phẩm chính phủ điện tử: Hệ thống Một cửa điện tử liên thông, Hệ thống văn bản điện tử, Hệ thống cổng thông tin điện tử do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giới thiệu và Hội nghị đã nghe đồng chí Giám  đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên trình bày báo cáo kết quả triển khai thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2014-2016 và định hướng kế hoạch triển khai gia đoạn 2017-2020 và

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Đ/c Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại hội nghị.

Đ/c Phạm Đức Long, Thành viên HĐTV Tập đoàn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Đ/c Nhữ Văn Tâm, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị.

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Đại diện VNPT địa bàn, Giám đốc VNPT Thái Nguyên, thay mặt đơn vị trực tiếp triển khai các nội dung hợp tác trên địa bàn phát biểu tại Hội nghị