KHAI TRƯƠNG WEBSITE VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐẢNG, ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

02-10-2017 09:31:20 GMT+7
|

Chiều 03/02/2017, Tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức khai trương trang thông tin điện tử và phần mềm quản lý công tác Đảng; tổng kết về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

     Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh;  các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở; Lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy Khối và các đoàn thể trực thuộc.

     Đảng bộ Viễn thông Thái Nguyên có Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, cùng các đồng chí Lãnh đạo, Chuyên viên Trung tâm Công nghệ Thông tin Viễn thông Thái Nguyên đơn vị thực hiện thiết kế trang Website và giới thiệu các ứng dụng phần mềm quản lý phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Đảng bộ Khối.

Đ/c Trần Xuân Hựu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

    Sau thời gian chuẩn bị tích cực, trang thông tin điện tử và phầm mềm quản lý công tác Đảng của Đảng bộ Khối được thiết lập và chính thức khai trương (tại địa chỉ: danguykcq.thainguyen.vn) nhằm cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thông tin về hoạt động của Đảng bộ Khối, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và các đoàn thể thuộc Khối; về tổ chức, bộ máy cơ quan Đảng ủy Khối; về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thông tin, các biểu mẫu về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, đồng thời hướng dẫn về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, đoàn thể…, trong đó phầm mềm quản lý công tác Đảng sẽ từng bước được xây dựng và hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, điều hành, đôn đốc, theo dõi hoạt động giữa Đảng ủy Khối và các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ góp phần từng bước cụ thể hóa mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác Đảng.

 

Các đại biểu nhấn nút khai trương trang thông tin điện tử và phầm mềm quản lý công tác Đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên.

   Trang thông tin điện tử và phầm mềm quản lý công tác Đảng của Đảng bộ Khối cũng là diễn đàn của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Khối các cơ quan tỉnh phản ánh các hoạt động trên các lĩnh vực công tác... Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2017).